serveis / servicios

capçalera serveis 2

Creació i realització de publicacions: llibres, fascicles, catàlegs, revistes, anuaris, desplegables, caràtules, cartells, fullets, etc.
Imatge corporativa: logotips i les seves aplicacions en pàgines web, papereria i altres elements de comunicació empresarial.
La col·laboració directa amb especialistes en fases anteriors i posteriors al nostre treball (editors, traductors, il·lustradors, fotògrafs, preimpressors, impressors, distribuïdors), ens permet oferir un servei complet als nostres clients, des de la generació de la idea fins al producte acabat. A l’apartat del menú Treballs hi trobareu, per temes i clients en ordre alfabètic, una sel·lecció de les feines que hem realitzat al llarg de més de 20 anys, tant pel que fa a disseny (D) com a maquetació (M).
babel@babel-bcn.com
–––––––––––––––––––––
Creación y realización de publicaciones: libros, fascículos, catálogos, revistas, anuarios, desplegables, carátulas, carteles, folletos, etc. Imagen corporativa: logotipos y  sus aplicaciones en páginas web, papelería y otros elementos de comunicación empresarial.
La colaboración directa con especialistas en fases anteriores y posteriores a nuestro trabajo (editores, traductores, ilustradores, fotógrafos, preimpresores, impresores, distribuidores), nos permite ofrecer un servicio completo a nuestros clientes, desde la generación de la idea hasta el producto acabado. En el apartado Trabajos del menú encontraréis, por temas y clientes en orden alfabético, una selección de lo que hemos realizado a lo largo de más de 20 años, en diseño (D) y maquetación (M).
babel@babel-bcn.com
–––––––––––––––––––––

Entrades recents